Science

The theoretical scientific research required for the scientifically accurate reconstruction of medieval iron smelting is conducted at the Budapest University of Technology and Economics. During my research work, I try to answer archaeometallurgical questions such as how iron was smelted in the Charpathian Basin in the Middle Ages or how pattern welded iron objects were forged.

Moreover I carry out archaeometrical investigations on iron artefacts, eg. original medieval pattern welded blades. Based on the results I try to make replicas of these weapons, cf. Products.

The findings of the research are published, cf. below.

PhD thesis

Thiele, Á. 2014: A foszfor szerepe a vas archeometallurgiájában / The role of phosphorus in the archaeometallurgy of iron, PhD thesis, Budapest University of Technology and Economics, Applied Material Science programme Download

Journal and proceeding papers

2010
Thiele, Á; Bán, K. 2010: A bucavaskohászat kora középkori technológiája a megvalósíthatóság tükrében, Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 143(2), pp. 7-12 Download

2011
Thiele, Á. 2011: Az érctől a vastárgyig – a bucavaskohászat metallurgiája, Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 144(1), pp. 2-5 Download
Thiele, Á.; Lengyel, B.; Mráv, Zs. 2011: Római kocsi vasalkatrészeinek Archeometriai vizsgálata / Archaeometrical Analyses of Iron Parts of a Roman-Age Carriage, Archeometriai Műhely 8(4), pp. 321-328 Download

Thiele, Á.; Török, B. 2011: Vastermelés, vaskihozatal és a kohósított gyepvasércek minimálisan szükséges vastartalma az avar és Árpád-kori vasbucakohászatban / Iron production, iron yield and the minimal iron content of bog iron ores regarding avar and Árpád-age bloomery iron smelting, Archeometriai Műhely 8(4), pp. 345-350 Download

Thiele, Á., Dévényi, L. 2011: Rekonstrukciós kísérletek a 10. századi fajszi típusú bucakemencében, In: Dr. Csibi Venczel-J (Ed.) OGÉT 2011-XIX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó. Csíksomlyó, Románia, 2011.04.28-2011.05.01. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 364-367 Download (manuscript)

2012
Thiele, Á. 2012: Smelting experiments in the early medieval fajszi-type bloomery furnace and the metallurgy of iron smelting, Periodica Politechnica – Mech. Eng 54(2), pp. 99-104 *In english* Download

Thiele Á.; Dévényi, L. 2012: Modelling possibilities of the medieval bloomery process under laboratory conditions, Materials Science Forum 729, pp. 290-295 *In english* Download

Thiele, Á. 2012: A kora középkori vaselőállítás technológiája a X. századi fajszi-típusú bucakemencében elvégzett próbakohósítások tükrében, In: Petkes Zsolt (Ed.) Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete, Budapest–Szigethalom, Magyarország, 2010.10.28-30., pp. 395-408 Download

Thiele, Á; Török, B.; Költő, L. 2012: Energy dispersive X-ray analysis (SEM-EDS) on slag samples from medieval bloomery workshops – the role of phosphorus in the archaeometallurgy of iron in Somogy County, Hungary, Proceedings of the 39th International Symposium on Archaeometry, Leuven (2012), pp. 102-112 *In english* Download

2013
Török, B.; Thiele, Á. 2013: Smelting bog iron ores under laboratorial conditions – the role of phosphorus in the archaeometallurgy of iron in Somogy county, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 47, 012034 *In english*Download

Thiele, Á; Török, B.; Költő, L. 2013: A foszfor szerepe a vas somogyi archeometallurgiájában – avar és Árpád-kori vaskohászatból származó somogyi salakok SEM-EDS vizsgálata / The role of phosphorus in the archaeometallurgy of iron in Somogy County – SEM-EDS analysis on slag samples from avar and Árpád-age bloomery workshops of Somogy County, Archeometriai Műhely 10(1), pp. 13-22 Download

2014
Thiele, Á; Kercsmár, Zs. 2014: A belső-somogyi gyepvasérc telepek archeometallurgiai jelentősége és genetikája / Genetic types and archaeometallurgical role of bog iron ore deposits in Inner Somogy, Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat 147(1), pp. 19-24 Download

Thiele, Á.; Haramza, M. 2014: Fegyvertörténeti kitekintés: a középkori damaszkolt pengék archeometallurgiája és mechanikai tulajdonságai, Hadtörténeti Közlemények 127(1), pp. 145-160 Download

Thiele, Á; Török, B.; Haramza, M.; Juhász, G.M. 2014: A díszítő kovácshegesztés („damaszkolás”) szerepe 2-10. századi kard- és késpengékben – korhűen rekonstruált vasanyagok maratási vizsgálata / The role of pattern-welding in 2-10th century knife and sword blades – etching tests on reconstructed materials, Archeometriai Műhely 11(2), pp. 127-136 Download

Thiele, Á.; Hošek, J. 2014; Haramza M.; Török, B.: Revealing the surface pattern of medieval pattern-welded iron objects – etching tests conducted on reconstructed composites, Archeologica technica 25, pp. 18-24 *In english* Download

 

2015
Thiele, Á.; Hošek, J. 2015; Kucypera, P.; Dévényi, L.: The role of pattern-welding in historical swords – mechanical testing of materials used in their manufacture, Archaeometry 57(4), IF = 1.52, pp. 720-739 *In english* Download

Thiele, Á.; Hošek, J. 2015: Estimation of phosphorus content in archaeological iron objects by means of optical metallography and hardness measurements, Acta Polytechnica Hungarica 12(4), IF = 0.47, pp. 113-126 *In english* Download

Kercsmár, Zs; Thiele, Á. 2015: A belső-somogyi gyepvasércek genetikája és geokémiai jellemzői, földtani és archeometallurgiai megközelítés alapján / Genetic types and geochemistry of bog iron ore deposits from Inner Somogy, from a geological and archaeometallurgical perspective, Földtani Közlöny 142(1), pp. 53-71 Download

Thiele, Á.; Hošek, J. 2015: Mechanical properties of medieval bloomery iron materials – comparative tensile and Charpy-tests on bloomery iron samples and S235JRG2, Periodica Politechnica – Mech. Eng 59(1), pp.35-38 *In english* Download

Haramza, M.; Thiele, Á. 2015: A díszítő kovácshegesztés nyomai az 5. századi Kárpát-medencében, In: Fehér Bence, Galambos István (Eds): TITE Könyvek 9., Hunok a történelemben és a hagyományokban, Budapest, 2015, pp. 63-74 Download

Thiele, Á. 2015: A foszfor szerepe a vas archeometallurgiájában – a Somogyban folyó avar és honfoglalás kori vaskohászattól kezdve a korabeli damaszkolt pengékig, Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 148(6), pp. 6-8 Download

 

2016

Thiele, Á.; Hošek, J.; Haramza, M. 2016: Középkori damaszkolt pengékben felhasznált vasötvözetek – kilenc közép-európai damaszkolt kard- és késpenge archeometriai vizsgálata, Gesta XIII (2014), pp. 79–89. Download

2017

Thiele, Á.; Hošek, J.; Antonić, N.; Rácz, T. Á. 2017: Metallographic examination of two medieval knives from Kobilić (Republic of Croatia), Materials and Manufacturing Processes 32/7-8, IF=1.629, pp. 867-875. *In english* Download

 

In Press
Thiele Á. – Hošek J. – Kucypera P. – Török B. – Haramza M. – Juhász G.M.: A díszítő kovácshegesztés (damaszkolás) szerepe a kora középkori kardpengékben, In: Petkes Zsolt (Ed.) Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXIII. Összejövetelének konferenciakötete, Veszprém, Magyarország, 2013.10.02-04.

Interviews

Őskohász Tábor Somogyfajszon – M1, Ma délután Watch here

Kilátogattunk Somogyfajszra és visszaugrottunk ezer évet az időben – KaposTV Watch here

Megállás nélkül ütik a vasat – KaposTV Watch here

A Bucavasgyúró – Syaky Késes és Outdoor Magazinja Watch here

Karcag tv interjú Thiele Ádámmal Watch here

Thiele Ádám munkája egyedülálló az országban! – Vidék.MA Watch here

A modern anyagtudomány eszközeivel régészeti rejtélyek nyomában – BME.hu Watch here

Működik az avar kori kohó – középkori eszközökkel állítottak elő vasat a kutatók a zamárdi lelőhelyen – Magyar Nemzet/Krónika 2012 szept. 20 Watch here

 

 

Posters and short papers

– Thiele, Á.; Török, B. 2012: Comparing material investigations of slag, iron, and ore samples from excavations and smelting experiments: The role of phosphorus in the achaeometallurgy of iron in early medieval Hungarian bloomery workshops, 39th International Symposium on Archaeometry, Leuven, Belgium, 28 May – 1 June 2012, poster *In english* Download

– Thiele, Á.; Mráv, Zs. 2012: A hidden wonder of ancient technology: the Roman cart: Metallographic and SEM-EDS analyses on iron parts of carts from the Roman Empire, 39th International Symposium on Archaeometry, Leuven, Belgium, 28 May – 1 June 2012, poster *In english* Download

– Thiele, Á.; Dévényi, L. 2011: A honfoglalás kori vaselőálltás modellezési lehetőségei, VIII. Országos Anyagtudományi Konferencia (OAKT2011), Balatonkenese, Magyarország, 2011.10.09-11, poszter Download

– Török, B.; Kovács, Á.; P., Fischl, K.; Bartha, Zs.; Thiele, Á. 2011: Vasdepók problémája Mályinka-Verebce bércen, Archaeometriai Ankét, Budapest, Magyarország, 2011, poster Download

– Thiele, Á.; Dévényi, L. 2013: Középkori vasanyagok mechanikai tulajdonságai – korhűen rekonstruált vasanyagok mechanikai anyagvizsgálata, VIII. Országos Anyagtudományi Konferencia (OAKT2013), Balatonkenese, Magyarország, 2013.10.13-15, poster Download

Thiele, Á. 2012: Középkori Vasipari Park és Őskohász Tábor Somogyfajszon, Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat 145(2), pp. 43-44 (short paper) Download

Thiele, Á. 2014: From the soil to the iron product – the technology of medieval iron smelting, EXARC Journal 2, pp. 16-19. (short paper)

– Thiele, Á. 2017: The manufacturing technology of a pattern-welded knife from Kobilić, Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond, Czech republic, Prague, 30th May – 1st June 2017, poster *In english*Download